Trešajā kultūras projektu konkursā un divos mērķprogrammu konkursos piešķirts finansējums 529 projektiem vairāk kā 1,9 miljonu eiro apmērā.

 

Šī gada trešajā projektu konkursā deviņās kultūras nozarēs piešķirts finansējums 

507 projektiem par kopējo summu 1 672 403 eiro.

 

2023-3

Iesniegto projektu skaits

Atbalstīto projektu skaits

% skaits pieteiktie pret atbalstītajiem

Pieprasītais finansējums (eiro)

Piešķirtais finansējums (eiro)

% piešķirtais pret pieprasīto

Dizains un arhitektūra

61

31

50,8%

311 592

115 576

37,1%

Filmu māksla

103

50

48,5%

930 934

248 148

26,7%

Kultūras mantojums

127

80

63,0%

584 882

236 185

40,4%

Literatūra

157

74

47,1%

581 519

209 201

36,0%

Mūzika

202

107

53,0%

878 758

287 073

32,7%

Starpdisciplināri projekti

62

21

33,9%

425 505

87 493

20,6%

Skatuves mākslas (Teātra māksla)

77

31

40,3%

499 716

157 642

31,5%

Tradicionālā kultūra

43

25

58,1%

168 676

67 419

40,0%

Vizuālā māksla

167

88

52,7%

928 353

263 666

28,4%

kopā konkursā

999

507

50,8%

5 309 934

1 672 403

31,5%

 

Nozaru ekspertu komisiju priekšsēdētāju komentāri par konkursa rezultātiem publicēti šeit.

Atbalstīto projektu saraksts: šeit.

 

TRIJĀS MĒRĶPROGRAMMĀS PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS 22 PROJEKTIEM 256 525 EIRO APMĒRĀ

Mērķprogramma “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai” konkursa ietvaros saņemti 15 pieteikumi, no tiem atbalstīti 5 pieteikumi par 179 000 eiro.

“Vairākus gadus īstenojot šo programmu, varam teikt, ka programmas ietvaros tapušie uzvedumi būtiski papildina Latvijas teātru un kultūras ainavu. Šai mērķprogrammai ir ļoti liela nozīme, un tā būtu jāturpina,” komentē Orests Silabriedis, mērķprogrammas vērtēšanas ekspertu komisijas priekšsēdētājs.

Programmas mērķis: sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu nevaldības sektorā, finansējot projektus, kas paredz jaunradīta vai esoša muzikālā un dramaturģiskā materiāla iestudēšanu un izrādīšanu dzīvajā izpildījumā.

Atbalstīto projektu saraksts: šeit.

 

Mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursā saņemti 60 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 16 projekti par kopējo summu 76 925 eiro.

Mērķprogramma izveidota, lai bagātinātu bērniem un jauniešiem domāto kultūras piedāvājumu ar augstvērtīgām Latvijas mākslas un kultūras norisēm. Konkursa mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas un kultūras klātienes, t. sk. mobilo norišu, radīšanu, kas programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros veicina mākslinieciski augstvērtīgu Latvijas kultūras un mākslas vērtību un laikmetīgo izpausmju iepazīšanu kādā no nozarēm.

 Atbalstīto projektu saraksts: šeit.

mērķprogramma

Iesniegto projektu skaits

Atbalstīto projektu skaits

% skaits pieteiktie pret atbalstītajiem

Pieprasītais finansējums EUR

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

Latvijas Skolas somas satura radīšana

60

16

27%

544 769

76 925

14,1%

Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai

15

5

33%

580 544

179 000

30,8%

Radošo braucienu atbalsts Filmu mākslas nozarē

2

1

50%

1 338

600

44,8%

 

Līgumu slēgšana par piešķirto finansējumu no 1. novembra.

 

 Rezultāti Infogram: