Atsākta pieteikumu pieņemšana "Radošo personu atbalsta programmā".