Pieņemam pieteikumus ekspertu komisiju izveidei!
Pretendentiem, gatavojot iesniedzamo dokumentāciju saskaņā ar "Ekspertu komisijas (izveidošanas un darba kārtības) nolikumu", lūgums ņemt vērā arī VKKF ētikas kodeksu (īpaši 3.4 punktu).

Pieteikumu pieņemšana: līdz 2018. gada 29.marta plkst. 12:00. Konkursa rezultāti - pēc 27.04.2018.