Mērķprogrammā “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts” finansējums piešķirts 15 projektiem par kopējo summu 75 000 eiro.

 

 

Iesniegto projektu skaits

Atbalstīto projektu skaits

% skaits pieteiktie pret atbalstītajiem

Pieprasītais finansējums EUR

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

Neakadēmiskās mūzikas atbalsts

36

15

41.7%

197 920

75 000

37.9%

 

Mērķprogrammas konkursa virsmērķis ir stiprināt Latvijas neakadēmiskās mūzikas industrijas kā nozīmīgas radošo industriju un tautsaimniecības nozares konkurētspēju un eksportspēju, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītājus un veicināt jaunradi. Neakadēmisko mūziku šā nolikuma izpratnē var attiecināt uz jebkuru mūzikas žanru, izņemot kontrastā esošo akadēmisko, džeza un tradicionālo mūziku. Pazīstamākie neakadēmiskās mūzikas žanri ir pops, roks, R&B, smagais metāls, indīroks, hiphops, alternatīvais roks, folkroks, t.s. “pasaules mūzika” un citi.


Atbalstīto projektu saraksts:  šeit.