Mērķprogrammā “Latviešu oriģinālmūzika” 2024. gada 1. konkursā tika pieteikti 88 projekti par kopējo pieprasīto finansējumu 218 058 eiro, un tika atbalstīts 61 projekts par kopējo summu 90 000 eiro.

Atbalstītie projekti: https://ej.uz/LV_origin_muz_24_1

 

Edgars Saksons, VKKF Mūzikas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs par mērķprogrammas "Latviešu oģinālmūzika"  1. konkursa rezultātiem:

 

"No konkursā saņemtajiem 88 pieteikumiem atbalstīts 61 jaundarbu radīšanas projekts ar kopējo finansējumu 90 000 eiro. No tiem:

-        20 projekti atbalstīti ar pilnu pieprasīto finansējumu; 

-        41 projekts atbalstīts ar daļēju pieprasītā finansējuma summu.

Jāpiebilst, ka 12 no iesniegtajiem projektiem neatbilda nolikuma administratīvajiem kritērijiem.

 

Pēc Latvijas Komponistu savienības lūguma šogad tika palielināts mērķprogrammas “Latviešu Orģinālmūzika” kopējais budžets, kas ļāva atbalstīt lielu skaitu pieteikumu! Priecē fakts, ka projekti kļūst kvalitatīvāki administratīvo kritēriju ievērošanas ziņā, kas krietni samazinājis atteikumu skaitu tieši šī iemesla dēļ.

Lielākais finansējums šajā konkursā piešķirts:

No radošajām stipendijām lielākās šajā konkursā ir:

Atbilstoši Mērķprogrammas "Latviešu orģinālmūzika" konkursa mērķim un nolikuma nosacījumiem, prioritāri atbalstīti autori ar  izglītību kompozīcijas jomā, pārliecinošu profesionālo darbību, pieredzi un kompetenci, reputāciju nacionālā un starptautiskā mērogā.  Atbalsts sniegts dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanai, sekmējot radošās darbības izcilību."