Mērķprogrammas „Latviešu oriģinālmūzika” 2023. gada 2. projektu konkursā atbalstīti 57 projekti par kopējo summu 64 597 eiro.

No tiem ar pilnu pieprasītā finansējuma apjomu atbalstīti 9 projekti; ar daļēju – 48 projekti. Lielākais finansējums piešķirts projektiem: Vilnis Šmīdbergs - Kurzemes svīta/ Liepājas Simfoniskais orķestris; Anna Fišere (Ķirse) - “Mandragora”  stīgu orķestrim, mecosoprānam un elektronikai / Sinfonia Concertante; Jēkabs Jančevskis - Koncertuvertīra kamerorķestrim / Latvijas Koncerti.

 

Konkursa mērķis: atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

 

Atbalstīto projektu saraksts: šeit