Apstiprināti 30 jauni VKKF nozaru eksperti

 

Daļēji mainoties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) ekspertu komisiju sastāvam, 2022. gada maijā darbu uzsāk 30 jauni eksperti, savukārt 26 eksperti turpina darbu.

 

Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai,  kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu.

 

VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas, un katrā no tām ir septiņi cilvēki – attiecīgās kultūras nozares speciālisti. Ekspertu pilnvaru laiks ir divi gadi.

 

Saskaņā ar VKKF padomes 2022. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Ekspertu komisijās iecelti:

 

 1. darbu sāk: Dāvis Sīmanis, Aija Bērziņa, Andis Mizišs;
 2. darbu turpina: Alise Ģelze, Lelda Ozola, Jānis Nords, Jurģis Krāsons.

 

 1. darbu sāk: Jānis Asaris, Juris Tālivaldis Urtāns, Iveta Ruskule, Dita Lapiņa;
 2. darbu turpina: Agrita Ozola, Ieva Jekševica, Vineta Vintere.

 

 1. darbu sāk: Zanda Gūtmane, Anna Rancāne, Ingmāra Balode, Vita Mekša;
 2. darbu turpina: Inga Bodnarjuka-Mrazauskas, Maira Dobele,  Alīse Nīgale.

 

 1. darbu sāk: Edgars Saksons, Iveta Grunde, Inga Žilinska;
 2. darbu turpina: Ināra Jakubone, Iļja Vlasenko, Mārtiņš Klišāns, Tālis Gžibovskis.

 

 1. darbu sāk: Iveta Heinacka, Ilze Stokmane, Inguna Kokina, Irēna Suipe;
 2. darbu turpina: Artis Štamgūts, Agnese Lāce, Ilze Mekše.

 

 1. darbu sāk: Kārlis Krūmiņš, Arturs Krūzkops, Dmitrijs Petrenko,  Juris Jonelis;
 2. darbu turpina: Edīte Tišheizere, Sintija Siliņa, Ilze Kļaviņa.

 

 1. darbu sāk: Māra Mellēna, Inese Mičule, Ģirts Gailītis, Inga Žirgule;
 2. darbu turpina: Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Sanita Kalna, Anete Karlsone.

 

 1. darbu sāk: Guntars Sietiņš, Māra Žeikare, Anda Kļaviņa, Baiba Tetere;
 2. darbu turpina: Antra Priede, Māris Čačka, Vita Birzaka.