Noslēdzies 1. konkurss mērķprogrammā „Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja”

VKKF padome vienojusies veikt grozījumus nolikumā, mainot noteikto procentuālo robežu apgrozījuma kritumam uz 50% (periodam no 01.03.2020. līdz 30.06.2020.) un 30% (periodam no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.), kā arī noteikt, ka iesniedzēji, kas nav saņēmuši atbalstu, var uz to pretendēt atkārtoti saskaņā ar precizētajiem nosacījumiem. Nolikums ar izmaiņām būs pieejams VKKF mājaslapā no 25.09.2020. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2.konkursam  – no 1. oktobra līdz 21.10.2020. plkst.12.00.