Noslēdzies 1. konkurss "Latviešu oriģinālmūzikā". Finansējuma saņēmējiem līgums jānoslēdz līdz  2021. gada 18. maijam.