Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2022. gada 3. kultūras projektu konkursā atbalstīti 480 projekti par vairāk kā 1,4 miljoniem eiro.

Savukārt trīs mērķprogrammu konkursos kopā atbalstīts 61 projekts par teju 150 tūkstošiem eiro.

2022. gada 3. kultūras projektu konkursā kopumā deviņās kultūras nozarēs atbalstīti 480 projekti, piešķirtais finansējums - EUR 1 404 014. Rezultātus skatīt šeit.

 

Nozare

 

Iesniegto projektu skaits

Pieprasītais finansējums EUR

Atbalstīto projektu skaits

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

Dizains un arhitektūra

59

302 766

32

79 222

26,2%

Filmu māksla

95

776 657

57

249 420

32,1%

Kultūras mantojums

152

703 031

77

196 780

28,0%

Literatūra

149

547 782

69

200 391

36,6%

Mūzikas un dejas māksla

183

1 030 841

95

212 995

20,7%

Starpdisciplināri projekti

80

468 971

27

76 970

16,4%

Teātra māksla

47

333 805

25

141 536

42,4%

Tradicionālā kultūra

53

323 767

26

71 258

22,0%

Vizuālā māksla

176

1 078 126

72

175 442

16,3%

Kopā

994

5 565 747

480

1 404 014

25,2%

 

Projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu; finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā; sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā; veicināt starptautisku sakaru attīstību, Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē; sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai. Finansēto projektu saraksti – www.vkkf.lv

 

Mērķprogrammas “Latviešu oriģinālmūzika” projektu konkursā atbalstīti 40 projekti par EUR 50 741

Konkursamērķis ir atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību. Kopumā šajā mērķprogrammā tika iesniegti 73 projekti par kopējo summu EUR 177 684.

Rezultāti: https://ej.uz/OriginalmuzikasKonkurss

 

“Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” mērķprogrammā 17 projektiem piešķirti EUR 96 822

Kopumā šajā mērķprogrammā tika iesniegti 62 projekti par kopējo summu EUR 651 688.

Konkursa mērķis: papildināt programmā “Latvijas skolas soma” bērnu un jauniešu auditorijai domātu mākslinieciski augstvērtīgu kultūras norišu piedāvājumu. Konkursā atbalstīta gan klātienes, gan digitālu profesionālās mākslas un kultūras norišu radīšana, kas palīdzēs skolēniem veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm.

Rezultāti: https://ej.uz/SkolasSomaMerkprogramma

 

Piešķirtas vēl 4 radošā darba stipendijas Ukrainas pilsoņiem; šogad mērķprogrammā paredzētais finansējums izsmelts

Kopš VKKF mērķprogrammas “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” izsludināšanas radošās stipendijas ir piešķirtas 22 Ukrainas pilsoņiem.

Programma izveidota ar mērķi sniegt atbalstu radošām personām kultūras nozarē – Ukrainas pilsoņiem, kara bēgļiem, kuri raduši patvērumu Latvijā, radošā darba veikšanai, tādējādi veicinot turpmāko radošo darbību un sadarbību ar Latvijas kultūras organizācijām. Vienreizējā radošā darba stipendija tiek piešķirta uz 3 mēnešiem, un tās apmērs ir EUR 1 800 (jeb 600 EUR/mēnesī).

 

Projektu konkursa statistika Infogramhttps://ej.uz/VkkfTresaisKonkurss

 

! ! Uzmanību projektu pieteicējiem, kuri saņem ziņas par konkursa rezultātiem:

Tā kā nosūtītais pielikums par konkursa rezultātiem tiek automātiski ģenerēts un izsūtīts no sistēmas, tas var nekorekti atspoguļoties skatīšanās režīmā, ja mēģina atvērt nosūtīto pielikumu telefonā vai pārlūkā skatīšanās režīmā. Aicinām pielikumu atvērt datorā vai, ieejot VKKF pieteikumu sistēmā sadaļā “Pievienotie dokumenti”, lejupielādējot lēmuma failu.

 

! ! Projektu pieteicējiem, kuriem jāslēdz līgums: papildu informācija par TĀMES PRECIZĒŠANU:

►  Ja projekta pieteicējs ir fiziska persona, tad pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas nav jāsaskaņo tāme, bet, kamēr projekta statuss ir "Apstiprināts", pieteicējs cilnē var veikt izmaiņas, ja tas nepieciešams:

Veiktos labojumus saglabā, nospiežot pogu "Saglabāt".

 

► Ja projekta pieteicējs ir juridiska persona, tad pēc projekta finansējuma apstiprināšanas, ir jāsaskaņo tāme.

Tāmes saskaņošanu iespējams veikt, atverot cilni "Finansējums".

Sīkāka instrukcija pa soļiem par tāmes precizēšanu atrodama šeit (uzklikšķinot uz saites, datorā lejupielādēsies PDF fails ar instrukciju).