Noslēdzies 2. kultūras projektu  konkurss Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.
Finansējuma saņēmējiem līgumi ar VKKF, iepriekš sazinoties ar nozares kuratoru par konkrētu laiku, jānoslēdz līdz 21.06.2019.