Finansējuma saņēmējiem, līgumi jānoslēdz līdz šā gada 22. jūnijam.