Noslēgušies konkursi reģionu kultūras programmās

Mērķprogrammas “VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai reģionos. Kopējais finansējums šiem reģionu kultūras projektiem ir vairāk kā EUR 500 000.

 

Vidzeme:

"Vidzemes kultūras programmas 2022" projektu konkursā finansējumu saņem 47 projekti, kopumā par EUR 127 110. Šogad konkursam mērķprogrammā pavisam tika iesniegti 144 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu EUR 591 345.

Rezultāti: ej.uz/VKP2022_rezultati

 

Latgale:

No saņemtajiem 139 projektu pieteikumiem, finansējums tika piešķirts 61 projektam, par kopējo summu EUR 145 850

Rezultāti: https://ej.uz/LatgaleProjekti

 

Zemgale:

Konkursa ekspertu komisija nolēma atbalstīt 40 projektus, sadalot pieejamo finansējumu EUR 109 660 apmērā. Pavisam šogad konkursā tika iesniegti 73 projektu pieteikumi, par kopējo summu EUR 387 114.

Rezultāti: https://ej.uz/ZemgaleProjekti

 

Kurzeme:

Šogad saņemti un izskatīti 102 projektu pieteikumi. Atbalstīts 51 projekts par kopējo summu EUR 118 000.

Rezultāti: https://ej.uz/KurzemesProjekti

 

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņem kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2022. gada 1.maija līdz 2022. gada 15.decembrim.