Noslēgušies konkursi mērķprogrammās:
"VKKF, Latvenergo un Latvijas valsts mežu atbalsts valstiski nozīmīgiem pasākumiem"
"Latvijai - 100";
„Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos”;
 „Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts”  - Literatūras nozarē, Mūzikas un dejas mākslas nozarē, Teātra mākslas nozarē, Filmu mākslas nozarē, Vizuālās mākslas nozarē, Kultūras mantojuma nozarē, Tradicionālās kultūras nozarē, Dizaina un arhitektūras nozarē un Starpdisciplināru projektu nozarē.