Arta Ģiga, Ekspertu komisijas priekšsēdētāja Filmu mākslu nozarē:

 “Filmu nozarē no Valsts Kultūrkapitāla fonda 2024. gada 2. projektu konkursā iesniegtajiem 82 projektiem atbalstīti 38, sadalot 200259 eiro.

VKKF atbalstījis kino profesionāļu mācības, radošos braucienus uz svarīgiem nozares pasākumiem, jaunu scenāriju rakstīšanu, dokumentālo un spēles īsfilmu attīstīšanu un ražošanu, kinofestivālu rīkošanu un filmu izplatīšanas projektus, grāmatu rakstīšanu un kino vēstures izpēti.

Projektu kvalitāte bija ļoti augsta, konkurence sīva. Ierobežoto resursu dēļ komisija varēja atbalstīt mazāk par pusi no iesniegtajiem projektiem, pilnu summu piešķirot tikai 10 no tiem.

Lielākie piešķīrumi tikuši jau ražošanā esošu animācijas filmu pabeigšanai-

Finansējums piešķirts dokumentālo filmu “Neaizmirstamās dzīres” (studija Lokomotīve) pabeigšanai un filmas “Pagātnes vīzijas” ražošanas turpināšanai (studija Lokomotīve).

No jauna uzsākti projekti:

Šajā gadā filmu nozarē vērojam lielāka interese par īsfilmām, gan no scenāristu un režisoru, gan filmu festivālu puses. Rezultātus tam varēs vērtēt nākamgad.

Komisija ir pārliecināta, ka atbalstītie darbi būs būtisks pienesums filmu nozares jaunradē.”

Atbalstītie projekti: šeit.

 

Arta Vārpa, Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"Vizuālās mākslas nozares konkursā tika iesniegti 213 projekti par kopējo summu 1 227 879 eiro. Atbalstīti tika 69 projektu pieteikumi par kopējo summu 301 246 eiro. Skaitļi rāda, ka pilnīgu vai daļēju atbalstu guva apmēram 32% no iesniegtajiem projektiem.

 Atbalstītie projekti: šeit.

 

Inese Baranovska, Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

“Dizaina un arhitektūras nozarē 2024. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 79 projekti par kopējo summu 455 929 eiro. Atbalstīti tika 48 projektu pieteikumi par kopējo summu 129 973 eiro. Daļēju vai pilnīgu atbalstu guva aptuveni 60% no iesniegtajiem projektiem.

Iesniegtie un atbalstu guvušie  arhitektūras un dizaina jomas projekti skaitliski ir harmoniskā līdzsvarā. Ir atbalstītas izglītojošas programmas, pētnieciski izdevumi, dizaina un arhitektūras aktualitāšu dokumentācija un izstāžu projekti. Radošo stipendiju pieteikumos šoreiz dominē modes un rotu dizaina nozares, diemžēl ne visi projekti bija kvalitatīvi sagatavoti, trūkst konkrētības mērķu un uzdevumu formulējumos, nav pievienotas pārliecinošas ieceru skices u. tml.

Atbalstītie projekti: šeit.

 

 

Una Sedleniece, Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

 

 “Kultūras mantojuma nozarē 2024. gada 2. konkursā tika iesniegti un izskatīti 216 projekti, tostarp 66 fizisku personu iesniegumi, par kopējo summu 1 354 074 eiro, bet atbalstīts tika 101 projekts par kopējo summu 245 309 eiro jeb vidēji vien 18% no prasītā.

Atbalstītie projekti: šeit.

 

Gita Lancere, Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja

“Tradicionālās kultūras nozarē 2024. gada 2. konkursā tika iesniegts un izskatīts 61 projekts, tostarp 8 fizisku personu iesniegumi, par kopējo summu 386 728 eiro, bet atbalstīti tika 32 projekti par kopējo summu 78 750 eiro jeb vidēji vien 20% no prasītā.

Ierobežotā finansējuma apjoma dēļ vien 7 projektus izdevās atbalstīt pilnā apmērā. Tomēr ekspertu komisija meklēja iespējas atbalstīt iesniegtos projektus kaut daļēji, jo daudzi no tiem ir svarīgi nozares pastāvēšanai un attīstībai.

Finansiālajā ziņā lielākie piešķīrumi šoreiz bija saistīti ar izglītību tradicionālās kultūras dažādās jomās un dažādos līmeņos:

 Ar VKKF atbalstu būs iespēja klajā nākt diviem nozarei svarīgiem pētnieciskiem izdevumiem:

Atbalstīti tika arī pētnieku braucieni uz starptautiskām konferencēm, tradicionāli festivāli un pasākumi un etnomuzikoloģes Laumas Bērzas studijas Sibeliusa akadēmijā programmā "Nordic Master in Folk Music".

Atbalstītie projekti: šeit.

 

 

Ilze Medne, Mūzikas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

 

"Mūzikas nozarē 2024. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 200 projekti par kopējo summu 1 226 255 eiro. Nolikuma administratīvajiem kritērijiem neatbilstoši bija 24, bet pilnībā (20 projekti) vai daļēji (90 projekti) atbalstīti 110 pieteikumi par 345 000 eiro – aptuveni trešo daļu no pieprasītās summas.

 

Lielākais finansējums piešķirts festivālu norišu (11 festivāli) un koncertdarbības atbalstīšanai (54 koncertprogrammas). Būtisks atbalsts sniegts Latvijas Mūzikas informācijas centram jaunu skaņu ierakstu producēšanai, Latviešu simfoniskās mūzikas kataloga veidošanai un dalībai pasaules mūzikas starptautiskajā forumā WOMEX.

 

Ar VKKF atbalstu būs iespēja klajā nākt diviem nozīmīgiem pētnieciskiem izdevumiem – Arnolda Klotiņa grāmatai “Mūzikas modernisma daudzās sejas” un Daigas Mazvērsītes grāmatai “Melnbaltās dziesmas 3”, kā arī 15 dažādu žanru skaņu ierakstiem, arī Jāņa Mediņa, Viļņa Šmīdberga un Riharda Dubra mūzikas albumiem.

 

Piešķirtas 11 radošo braucienu stipendijas, sešas mācību stipendijas, trīs stipendijas radošajam darbam un atbalstīta pretendentu dalība četrās meistarklasēs."

Atbalstītie projekti: šeit.

 

 

Lauma Mellēna-Bartkeviča, Skatuves mākslu nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"Skatuves mākslu nozarē 2024. gada kopējais finansējums ir 1 020 000 eiro. No tā 1. projektu realizācijai  tika sadalīti 214 673 eiro.  No tā tika līdzfinansēti 38 projekti no 90 iesniegtajiem.

 

 2024. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 94 projekti. Tos izskatīja nozares ekspertu komisija, kas no pavasara darbojas jaunā sastāvā – Lauma Mellēna-Bartkeviča, Elita Bukovska, Lilija Lipora, Ieva Kauliņa, Indra Roga, Mārtiņš Eihe, Klāvs Mellis, – un nolēma ar pilnu vai daļēju finansējumu atbalstīt 46 projektus par kopējo summu 216 165 eiro.

 

Līdzās projektiem, kas komisijai šķita pietiekami pārliecinoši un atbilda nolikumā fiksētajām prioritātēm, proti – jaunrade profesionālajā skatuves mākslā,  skatuves mākslu pētniecība un profesionālas mākslas pieejamība reģionos, atbalstīti tikai arī vairāki profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides projekti, radošie braucieni un viesizrādes. Iesniegto projektu kvalitāte nozarē joprojām ir neviendabīga, īpaši projektiem laikmetīgās dejas jomā un radošo stipendiju pieteikumiem.

 

2. projektu konkursā kopumā lielāko finansējumu 15 000 eiro apmērā saņēma Baltijas cirka mākslinieku rezidenču programma Rīgas Cirkā, apliecinot laikmetīgā cirka pilnvērtīgu iekļaušanu mūsdienu skatuves mākslas kontekstos Latvijā un izmantojot Rīgas Cirku kā nozīmīgu reģionālu infrastruktūras punktu šim mākslas veidam, attīstot turpmākas sadarbības iespējas un veicinot Latvijas publikas izpratni par cirka mākslu mūsdienu kultūras jaunrades kontekstā. 

 

Ar finansējumu 13 000 eiro apmērā saņēma Latvijas Leļļu teātra projekts “SKATUVES AIZSKATUVĒ. PĀVILS ŠENHOFS Satelītizstādes Leļļu teātrī un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu lasītavā”, īstenojot gan dokumentēšanas un pētniecības, gan publikas izglītošanas funkcijas, kā arī veicot ilgtermiņa ieguldījumus izstāžu infrastruktūras nodrošināšanai Leļļu teātrī nākotnē.

 

Finansējumu 10 000 eiro apmērā saņēma projekts “Oriģinālugu un tulkojumu digitālais krājums (I posms) un 2024. gada jauniestudējumu profilu izveide 2024. gadam”, ko īstenos Latvijas Teātra darbinieku savienība, veicinot  laikmetīgās latviešu dramaturģijas dokumentēšanu, tulkošanu un atpazīstamības veicināšanu starptautiskas aprites potenciāla apzināšanai.

 

Attiecībā uz jaunrades projektiem lielāko finansējumu saņēma apvienības LAUKKU īstenotā  izrāde “mēsēnesēnesmēs” ar 14 000 eiro, Dirty Deal Teatro iestudējums “Raganas” (pamatā Dainas Tabūnas romāna “Raganas” dramatizējums) ar 13 500 eiro, KVADRIFRONA jauniestudējums “Miesas būve” ar 10 000 eiro.

 

Viesizrāžu kontekstā atbalstu saņēma Liepājas teātra izrādes “Grieķi” viesošanās Žešovā, Polijā, festivālā “Rzeszow Theatre Meetings”,  biedrības “Tuvumi” projekts IevaKrish “Labra nams viesizrādes Latvijā 2024. gadā”,  Valmieras Vasaras teātra festivāla jauniestudējumu viesizrādes Rēzeknē un Daugavpilī, kā arī līdzfinansējums tika piešķirts Liepājas teātra viesizrādēm 2024. gada 2. pusgadā.

 

No individuālajiem radošo stipendiju projektiem pilnā apmērā ar 3 018 eiro tika atbalstīta Gundegas Laiviņas grāmatas par festivālu “Homo Novus” tapšana. Samērīgu atbalstu citu projektu vidū guva gan radošo braucienu projektu, gan izglītības ārzemēs turpināšanas projektu pieteicēji, rūpīgi izvērtējot katra kandidāta potenciālo ieguldījumu Latvijas skatuves mākslas attīstībā minēto projektu īstenošanas rezultātā.

 

Līdz 2024. gada beigām ekspertu komisija plāno pārskatīt nozares prioritātes un diskutēt par tām, potenciālus papildinājumus ieviešot, sākot ar 2025. gada 1. projektu konkursu.

Atbalstītie projekti: šeit.

 

 

Dace Bluķe, Starpdisciplināro projektu konkursa ekspertu komisijas locekle, VKKF Padomes priekšsēdētāja: 

 

"Starpdisciplināro projektu konkurss Valsts kultūrkapitāla fonda 2024. gada otrajā projektu konkursā ir izrādījies īpaši izaicinājumu pilns un ilustrē vairākas aktuālas problēmas nozarē.

 

Piešķirtais finansējums:

Konkursā tika atbalstīti tikai 32 no 103 iesniegtajiem projektiem, piešķirot kopējo finansējumu 99 354 eiro apmērā, kas ir tikai 12,9 % no pieprasītā finansējuma. Lielākās summas tika piešķirtas šādiem projektiem:

 

Galvenās atbalsta jomas:

Atbalstītie projekti ietver dažādas jomas, piemēram:

 

Nozares krīze:

Ar pieejamo finansējumu bija iespējams atbalstīt tikai nelielu daļu no pieteikumiem. Daudzi projekti, kas būtu pelnījuši atbalstu, palika bez finansējuma, jo pieprasījums ievērojami pārsniedza pieejamos līdzekļus. Ekspertu diskusijā secināja, ka nozare ir nonākusi zināmā krīzē, par ko liecina iespēja finansiāli atbalstīt projektus vien 12,9% apmērā, un ir nepieciešams domāt par izmaiņām nozarē, lai nodrošinātu tās pastāvēšanu un attīstību nākotnē.

 

Starpdisciplinaritāte pieteikumos:

No fonda puses jādomā par skaidrāku komunikāciju ar projektu iesniedzējiem, jo pārāk liela daļa iesniedzēju neizprot starpdisciplināro projektu būtību. Tas vērojams redzot iesniegto pieteikumu starpā tādus, kas iepriekš nav atbalstīti citos kultūras nozaru konkursos. Ja projekts būtībā pieder kādai konkrētai kultūras nozarei, piemēram, mūzikai, mākslai vai teātrim, tas netiks atbalstīts starpdisciplināro projektu konkursā. Eksperti īpašu uzmanību velta projekta starpdisciplinaritātes pamatojumam projekta pieteikuma aprakstā. Tomēr jāatzīst, ka daudzi pieteicēji šo daļu vispār nav aizpildījuši.

Starpdisciplinaritāte kultūras projektos ir integrēta pieeja, kas apvieno dažādas humanitārās jomas metodes, teorijas un prakses, lai radītu jaunus un inovatīvus darbus, kas pārsniedz tradicionālo kultūras nozaru robežas, tā veicinot jaunas perspektīvas un risinājumus kultūras attīstībai."

 Atbalstītie projekti:  šeit.

 

Iveta Ratinīka, Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"2024. gada 2. konkursā Literatūras nozarē kopumā bija pieteikti 160 projekti, daļēju vai pilnu finansējumu piešķīrām 84 projektiem (52,5% no pieteiktajiem projektiem).  Kopā tika sadalīti 255 084 eiro (39.9% no pieprasītajiem līdzekļiem).

Metaforiski varētu formulēt, ka visplašāk tika atbalstīta literatūra kustībā, t.i., rakstnieku, literatūrzinātnieku, pētnieku, tulkotāju dalība  dažādās konferencēs un pieredzes gūšanas pasākumos, kā arī tikšanās ar rakstniekiem, lasījumi dažādām gaumēm un nodarbību cikli dažādās Latvijas pilsētās.

Ar 20 000 eiro piešķīrumu tika atbalstīta skatītāju īpašu atbalstu guvusī "Literatūre. Ceļojums ar rakstniekiem" 7. sezona, kā arī 8 950 eiro piešķīrām "Rakstivāls" festivālam Līgatnē 11.augustā, kas īpaši akcentēs rakstīšanas nozīmi  ļoti daudzos aspektos no pedagoģiska, psiholoģiska, lingvistiska, praktiskas rakstīšanas redzespunkta.

Kā ierasts tika atbalstīta arī jaunu darbu tapšana (ar nepacietību gaidīsim jaunus A.Manfeldes, G.Repšes, K.Rudzītes, A.Jundzes, H.E.Zēgnera, K.Žeļģa, I.Šlāpina u.c. autoru darbus), kā arī izdevējdarbība."

Atbalstītie projekti: šeit.