Zanda Gūtmane, Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"VKKF mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” Literatūras nozarē 2024. gadā tiks turpināts atbalsts četriem Latvijas literatūras attīstībai būtiskiem projektiem, kuru darbība uzsākta jau 2022. – 2023. gadā. Šajā konkursā nav iespējams sniegt atbalstu, ja iesniedzējs nav ievērojis nolikuma prasības un VID ir konstatējis nodokļu parādu. Ar VKKF atbalstu 2024. gadā darbību turpinās projekts „Radošais process Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī”, kas pārliecinoši veicina rakstniecības radošo procesu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, kā arī īpaši aktuālais bērnu lasītveicināšanas prasmju attīstības projekts “Skaļās lasīšanas sacensību 2022 Nacionālais fināls”. Līdz 2025. gada beigām atbalsts tiks turpināts gan tradicionālajam Latvijas dzejas popularizēšanas projektam “Dzejas dienas”, kuru organizē Latvijas Rakstnieku savienība, gan jaunienācējam Latvijas literatūras telpā – biedrības “I DID IT” starptautiskajam dzejas festivālam “PAGE BREAK”, kurš iepriekšējos divus gadus ir pārliecinoši veicinājis Latvijas dzejas iekļaušanos starptautiskajā arēnā. 2024. – 2026. gadā paredzēts atbalsts arī vienam jaunpieteiktam projektam trīs gadu periodā – Latvijas Rakstnieku savienības organizētajiem tradicionālajiem Prozas lasījumiem, kas veicinājuši prozas attīstību jau kopš 1995. gada un kuru organizatori turpmākajā periodā paredzējuši paplašināt festivāla starptautisko un starpdisciplināro ievirzi.

Rezultāti: šeit.

Mērķprogrammas “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” Literatūras nozares konkursā 2024. gadā jauni pieteikumi nav saņemti, bet tiks turpināts finansējuma piešķīrums visiem sešiem projektiem, kuri trīs gadu darbības periodam pieteikti jau 2022. un 2023. gadā. Tā kā iepriekšējie sasniegumi uzskatāmi par pārliecinošiem, šajā mērķprogrammā atbalsts tiks piešķirts nedaudz palielinātā apmērā (salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu). Tas paredzēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības, Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes, Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, kā arī biedrības “Orbīta” darbības turpmākajai nodrosināšanai."

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit.

 

Kārlis Krūmiņš, Skatuves mākslu nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs: 

"NVO atbalsta programmas konkurss ir apjomīgākais konkurss Skatuves mākslu nozarē. Tas saistīts ar nozares specifiku, jo “skatuve” vairumā gadījumu nozīmē vērā ņemamus telpu īres un apsaimniekošanas izdevumus. 2024. gadā VKKF budžetā vērojams pieaugums, kas atspoguļojas arī šī konkursa rezultātos – pagājušajā gadā NVO atbalsta programmā tika sadalīti 433 575 eiro, šogad 475 500 eiro. Šis pieaugums ļāva spēcīgākajiem projektiem palielināt apmierinājuma procentu, kā arī paplašināt finansēto projektu loku. Kopumā Skatuves mākslu nozares rīcībā 2024. gadā ir 1 020 000 eiro, NVO programmā nule ir ieguldīti nepilni 47%. Pagājušajā gadā trijos regulārajos projektu konkursos Skatuves mākslu nozare sadalīja 482 450 eiro,  šogad projektu konkursos sadalāmā summa ir 544 500 eiro, tātad pieaugums aptuveni 13% apmērā. Ņemot vērā inflāciju, šis pieaugums aizvien būtu jāuztver kritiski."

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit

 

Una Sedleniece, Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"Mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" 2024. gadam Kultūras mantojuma nozarē bija iesniegti pieci projektu pieteikumi par kopējo summu 299 216 eiro, bet tika atbalstīti četri projektu pieteikumi par kopējo summu 95 000  eiro. 2024. gadā turpināsies Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta ilgtermiņa projekts – daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” sagatavošana (atbalsts 25 000 eiro apmērā). Mērķprogrammas līdzfinansējums tika piešķirts arī trīs valsts muzeju iesniegtajiem projektiem:

(1) pasākumu programmai, 2024. gadā atzīmējot 100 gadus kopš Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja dibināšanas (atbalsts 25 000 eiro apmērā),

(2) mūzikas instrumentu ceļojošajai izstādei "Pieskāriens", kas 2024. gada garumā ar izstādēm Liepājā, Rēzeknē un Rīgā būs viens no pieteikumiem 2025. gadā gaidāmajai Rakstniecības un mūzikas muzeja simtgadei (atbalsts 25 000 eiro apmērā),

(3) ievērojamā latviešu mākslinieka Ludolfa Liberta (1895-1959) izstādei, kas 2024. gada nogalē tiks atklāta Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (atbalsts 20 000 eiro apmērā).

Mērķprogrammā "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 2024. gadam Kultūras mantojuma nozarē tika izskatīti 20 projektu pieteikumi par kopējo summu 341 429  eiro, bet atbalstīti – 15 projektu pieteikumi par kopējo summu 204 100 eiro. Ekspertu komisija vērtēja organizāciju darba rezultātus iepriekšējā periodā, iecerēto aktivitāšu nozīmību kultūras mantojuma nozares kontekstā, kā arī organizāciju līdzšinējo pieredzi un spējas savas ieceres īstenot. Ar gandarījumu jāatzīst, ka kultūras mantojuma nozarē darbojas gan ilgākā laika periodā sevi pierādījušas stabilas nevalstiskās organizācijas, gan izvirzās jaunas – kā pārreģionāla, tā lokāla mēroga iniciatīvas, kuras kvalitatīvi papildina publiskā sektora centienus un veicina izpratni par kultūras mantojuma nozīmi sabiedrībai.

2024. gadā līdzšinējā apmērā turpināsies VKKF mērķprogrammas līdzfinansējums kapacitātes stiprināšanai un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai organizācijām, kurās apvienojušies dažādu kultūras mantojuma jomu speciālisti daudzpusīgu profesionālo jautājumu virzībai un attīstībai, mantojuma saglabāšanai, pētniecībai un popularizēšanai: biedrībai “ICOMOS Latvija” (Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes Latvijas Nacionālajai nodaļai), biedrībai "Oleru muiža", Latvijas Piļu un muižu asociācijai, Latvijas Arheologu biedrībai, nodibinājumam “Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds” un Latvijas Restauratoru biedrībai, kā arī Latvijas Muzeju biedrībai, biedrībai “Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja”, biedrībai “Creative Museum”, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrībai, Muzejam “Ebreji Latvijā”, Muzejam un pētniecības centram "Latvieši pasaulē" un 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības muzejam. No 2024. gada atbalstu uz trīs gadiem saņems arī biedrība “Cēsu mantojums” un biedrība “Popes muiža”."

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit

 

Ilze Stokmane, Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"Dizaina un arhitektūras nozarē 2024.gadā būs skatāmi un baudāmi četri valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi, kam piešķirts VKKF līdzfinansējums – tie būs ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas jauno dizaineru modes skate, atrādot jaunākos modes dizaina un modes mākslas piemērus, un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas organizētās Dizaina Dienas, kas ieguvušas jaunu izstādes un pasākumu formātu, sniedzot iespēju apskatīt spilgtākos darbus no visiem studiju kursiem (aktuālo informāciju par šo pasākumu iespējams skatīt arī izveidotajā mājas lapā https://dizains.lma.lv/). Tāpat atbalsts piešķirts pasākumu ciklam, kas plānots Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, gatavojoties simtgadei, kas tiks svinēta 2026. gadā. 2024.gada nogalē sabiedrībai būs pieejama arī vērienīga ievērojamā dizainera, telpas un vides mākslinieka Jāņa Krieva pirmā lielākā personālizstāde – retrospekcija, kas būs skatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Izstādes laikā būs iespēja skatīt vairāk nekā 100 autora oriģināldarbus, kas saglabājušies rasējumu un projektu veidā, kā arī dokumentālas liecības – fotogrāfijas un video. Visi interesenti aicināti apmeklēt iepriekšminētos pasākumus, iepazīstot daudzveidīgās dizaina pieejas un piemērus.

2024.gada konkursā finansiāls atbalsts piešķirts arī vairākām profesionālām nevaldības kultūras organizācijām, kas veiksmīgi darbojas dizaina un arhitektūras nozarē, apvienojot iepriekšminēto nozaru profesionāļus. Savu izvirzīto mērķu realizēšanai atbalsts tiks sniegts Latvijas keramikas asociācijai, Latvijas Arhitektu savienībai, biedrībai “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija”, biedrībai “Latvijas Dizaina centrs”, biedrībai “MAD International Summer School of Design”, biedrībai “Latvijas Dizaineru savienība”, biedrībai “Dizaina Eksporta Alianse”, nodrošinot nepārtrauktu to darbību un piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu saviem biedriem.

“Lai Jaunā gadā izdodas realizēt radošās ieceres un nebaidīties sapņot par jauniem mērķiem, padarot mūsu dzīvi daudzveidīgāku un krāšņāku!” novēl Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komanda."

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit.

 

Māra Mellēna, Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"VKKF Tradicionālās kultūras nozare 2023. gada nogalē izskatīja projektu pieteikumus četrās mērķprogrammās un iezīmēja nozares stratēģiskos virzienus 2024. gadam:

Minētie VKKF atbalstītie projekti turpinās Latvijas kultūras savdabības ilgtspējas un tradīcijās balstīta radošā potenciāla stiprināšanu 2024.gadā, bet tradīciju zinātāji un kopēji joprojām ir aicināti pieteikt izlolotus un pārdomātus projektus mūsu kultūrtelpas bagātināšanai un tradicionālās kultūras iedzīvināšanai lietojumā 2024. gada regulārajos konkursos.

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit

 

Maija Kurševa, Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja:

"Mērķprogrammā “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” vizuālās mākslas nozarē saņemti 23 organizāciju pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 1 514 002 eiro, bet atbalstīti 14 pieteikumi ar kopējo summu 469 940 eiro. 2024. gadā atbalstu turpinās saņemt 11 organizācijas, kā arī komisija lēmusi par atbalstu papildu vēl 3 organizācijām viena gada periodam. Ņemot vērā 2024. gada VKKF budžeta pieaugumu, vairākām nozīmīgām mākslas organizācijām piešķirtais finansējums, salīdzinot ar 2023. gadu, ir palielināts, lai pēc iespējas tuvotos prasītajam.

Mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" 2024. gadam vizuālās mākslas nozarē bija iesniegti 17 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 1 084 071 eiro, bet atbalstīti tika 5 pieteikumi ar kopējo summu 254 000 eiro. Atbalstu šajā programmā kopš 2023. gada turpina saņemt trīs lieli regulārie pasākumi – Latvijas Laikmetīgās mākslas centra festivāls “Survival Kit”, RIXC Mākslas un zinātnes festivāls un Latvijas keramikas biennāle. Atbalstu 2024. gadā saņems arī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izstādes “Iekāres vārdā” realizēšanai un Laikmetīgās mākslas centrs KIM? jauna mākslas festivāls “Ēdene” realizēšanai Hanzas ielā."

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit.

 

 

Komentē: Edgards Saksons un Ilona Breģe, Mūzikas nozares eksperti: 

"Mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" 2024. gadam Mūzikas mākslas nozarē tikaatbalstīti 12 projekti (no 25 iesniegtajiem) par atbalsta kopsummu 240 000 eiro, no tiem 8 pasākumu projektiem finansējums jau bija piešķirts iepriekš uz trim gadiem, un tika atbalstīti vēl 4 jauni projekti, lai Latvijas mūzika tiktu pārstāvēta starptautiski un lai augstvērtīgas profesionālās mūzikas pieejamība aptvertu iespējami lielu Latvijas daļu. Pasākumu norises vietas ir gan Latgales Gors (LNSO vasarnīca 2024), gan Jūrmala (7. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss), gan Latvijas novadus aptveroša kamermūzikas koncertu virkne (Rudens kamermūzikas festivāls 2024 Rīgā un Latvijas pilsētās).

 

Mērķprogrammā “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” mūzikas nozarē tika saņemti 16 pieteikumi par summu 658 842 eiro, savukārt atbalstīti tika 12 pieteikumi par summu 180 000 eiro. Izvērtējot pieteikumus, tika ņemti vērā tādi kritēriji kā organizācijas radošās darbības programmas kvalitāte, organizācijas darbības intensitāte un ieguldījums nozares attīstībā vietējā un starptautiskā mērogā; projekta vadītāja un citu projektā iesaistīto izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence; kā arī līdzfinansējuma nepieciešamības gadījumā - projekta pieteicēja spēja piesaistīt līdzfinansējumu. Tāpat būtisks faktors pieteikumu vērtēšanā bija tāmes izmaksu pamatotība - vai izmaksas nav mākslīgi paaugstinātas un vai tās atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; vai tāme atbilst projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai.

 

Mūža stipendiju mērķprogrammā mūzikas nozarē šo vitāli svarīgo stipendiju sāks saņemt divi mūziķi, kuriem 2024. gadā ir svinama 80. dzimšanas diena – tie ir komponists Vilnis Šmīdbergs un pianists, pedagogs, mūzikas publicists Rafi Haradžanjans. Mūzikas nozares ekspertu komisija sveic seniorus viņu apaļajā jubilejā!

 

Jaunrades stipendiju mērķprogrammā tika atbalstīti 8 autori, kuru jaunrades devums 2024. gadā varētu kļūt par paliekošu vērtību Latvijas mūzikā. No komponista Andra Dzenīša sagaidām jaunu simfoniju, no Annas Fišeres – jaunu operas žanra darbu, no Riharda Dubras - Rekviēmu lielam korim un simfoniskajam orķestrim. Komponists Juris Karlsons sacerēs divus jaunus orķestra opusus un iedziļināsies pūtēju orķestra smalkumos pētījumā “Pūšaminstrumentu orķestra partitūru instrumentācijas principu savdabība un attīstība latviešu mūzikā no 2000. līdz 2023. gadam. Radošā analīze un secinājumi”. Vairākus skaņdarbus dažādiem izpildītāju sastāviem radīs Rolands Kronlaks – Latvijas radio kora līdz elektronikai un telpiskajai mūzikai. Neakadēmiskās mūzikas pārstāvis Edgars Rubenis ar jaunrades stipendijas atbalstu pievērsīsies triloģijai “Pains And Boogies” (Sāpju un draisku dejas). Mūzikas zinātnieks Arnolds Klotiņš ar jaunrades stipendijas atbalstu veiks pētījumu par Latvijas sovietizētā perioda mūzikas norisēm un jaunradi kritikas spogulī (1945-1991). Savukārt Ināra Jakubone rakstīs grāmatu, ko sen jau ir pelnījuši bērni Latvijā – tie būs aizraujoši stāsti par mūsu latviešu komponistiem, kā arī padziļināti pētīs latviešu mūziku 20. gadsimta 20. un 30. gados, to starp Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra darbību šai periodā.

 

Vēlam 2024. gadā radošu garu ik vienam un daudz augsti profesionālu sasniegumu Latvijas mūzikā!"

Konkursa “Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts” rezultāti: šeit.