Lai nodrošinātu nepārtrauktu naudas plūsmu un projektu izdevumu veikšanas procesu 2024. gada jūlijā atbilstoši projekta tāmei, VKKF trīs darba dienu laikā (līdz 09.07.2024.) veiks 2024. gadam piešķirtā finansējuma 1/12 daļas izmaksu klientiem, kuriem vēl nav iesniegta/apstiprināta starpatskaite šādās mērķprogrammās:

  1.  Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā;
  2. Kultūras nozares dokumentēšana;
  3. Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts.

Pēc projekta starpatskaites iesniegšanas un apstiprināšanas tiks veikta finansējuma atlikušās daļas izmaksa.