Atbalsta programma Covid-19 ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija”  izsludināta pieteikumu pieņemšana.

Valsts kultūrkapitāla fonda administrētā atbalsta programma Covid-19 ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem “Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” (turpmāk – atbalsta programma) ir Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) īstenota atbalsta programma, ko finansē no valsts budžeta programmas 25.02.00. "Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu īstenošana" un valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, no papildu piešķirtajiem Kultūras ministrijai līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu par atbalsta programmā sniegtā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, apstiprināti grozījumi programmas nolikumā, precizējot atbalsta programmas nosacījumus. Precizētie nolikuma nosacījumi paredz, ka atbalsts tiek sniegts arī par skatītājiem atgrieztajām biļetēm uz pasākumiem, kas atcelti ārkārtējās situācijas laikā (no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim), tiek sniegts 80% apmērā no biļešu cenas un var tikt saņemts šādos gadījumos:

- par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem pasākumiem par biļetēm, kas pārdotas līdz 2021. gada 11. novembrim;

- par publisku pasākumu norises aizliegumu laikā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim (atcelto pasākumu biļetēm, kas pārdotas līdz 2021. gada 20. oktobrim);

- par ārkārtējās situācijas laikā notiekošu pasākumu biļetēm, kas pārdotas līdz 2021. gada 11. novembrim un pasākumu rīkotāji skatītājiem anulējuši biļeti samazinātā skatītāju skaita dēļ, lai kultūras norises telpā nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības.

Programmā ir divas konkursa kārtas pieteikumu pieņemšanai -

no 2021. gada 20. decembra līdz 2022. gada 14. janvārim plkst.12.00 
no 2022. gada 14. februāra līdz 2022. gada 25. februārim plkst.12.00

Te - nolikums

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Baiba Gremzde, tālrunis 25948469
e-pasts: baiba@kkf.lv