Līdz 24. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017.(pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammu konkursos:
"Latvijai - 100"
"Valstiski nozīmīgi pasākumi"
"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos"
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts"

Projektu iesniegšanas pēdējā dienā - 24. novembrī - kuratori konsultācijas nesniegs, lūdzam par projektu pieteikumu izstrādi konsultēties savlaicīgi!