Līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”
 
Līdz 2020. gada 24. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 20.1.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā "Muzeju nozares attīstība".
 
 
Līdz 2020. gada 31. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 27.01.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus:
2020. gada 1. kultūras projektu konkursā  Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs;
mērķprogrammās 
"VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos",
"Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās"
"Latvijas filmu izplatīšana",
"Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana",
"Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".