Līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”. 25., 26.,27. martā kuratore nesniegs konsultācijas par projektu sagatavošanu!
 
 

Iesniedzot projektu pieteikumus ar elektroniski drošo parakstu, lūgums ņemt vērā:
1) e-pastā obligāti ir jānorāda nozare (vai attiecīgā mērķprogramma), iesniedzējs un projekta nosaukums;
2) sūtītajā e-pastā nav atsevišķi jāpievieno tie paši dokumenti, kas ir e-dokumentā, citos formātos, jo vērā tiek ņemts un saglabāts tikai ar elektroniski drošo parakstu parakstītais dokuments – projekta pieteikums;
3) lai varētu korekti pārbaudīt un saglabāt projekta pieteikumu, visai tā dokumentācijai jābūt vienā e-doc failā kā vienotam dokumentam.