Līdz 06.09.2019. pulksten 12.00 pieņemam pieteikumus mērķprogrammā ""Latvijas skolas somas" satura radīšana". Sūtot pa pastu - līdz 02.09.2019. (pasta zīmogs).