Noslēgušies Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) konkursi mērķprogrammās
„Latviešu oriģinālmūzika”,
“”Latvijas valsts mežu” atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai”,
“Ārvalstu koncertturneju un neakadēmiskās mūzikas festivālu atbalsts.
Finansējuma saņēmējiem līgumi ar VKKF jānoslēdz līdz 22.05.2018.

Noslēgušies “”Latvijas valsts mežu” un VKKF atbalsts kultūras programmām reģionos” reģionu kultūras projektu konkursi.