Budžeta programmas “Valsts kultūrkapitāla fonds” (25.00.00) finansējuma plānotais sadalījums 2024.gadā: 16 194 330
Kultūras projektu konkursi un nozaru mērķprogrammu konkursi:  8 559 428
Dizaina un arhitektūras nozare projektu konkursi 386 380
mērķprogramma "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 35 000
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 88 620
Filmu mākslas nozare projektu konkursi, t.sk. mērķprogramma “Radošo braucienu atbalsts filmu mākslas nozarē” 604 800
mērķprogramma "Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu un spēles īsfilmu ražošana" 300 000
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 149 200
Kultūras mantojuma nozare 758 400
mērķprogramma "Muzeju nozares attīstības programma" 200 000
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 204 100
Literatūras nozare 766 928
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 113 500
Mūzikas nozare 965 000
mērķprogramma "Latviešu oriģinālmūzika" 180 000
mērķprogramma "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 120 000
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 180 000
Starpdisciplināri projekti 320 180
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 274 820
Skatuves mākslu (Teātra mākslas) nozare 544 500
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 475 500
Tradicionālās kultūras nozare 220 000
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 185 000
Vizuālās mākslas nozare 937 560
mērķprogramma "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 80 000
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" 469 940
Starpdisciplināro mērķprogrammu konkursi: 5 474 968
mērķprogramma "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" 1 528 500
mērķprogramma "Kultūras nozares dokumentēšana" 845 000
mērķprogramma "Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma" 531 168
mērķprogramma "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" 450 000
mērķprogramma „Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma“ 690 300
mērķprogramma "Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem" 45 000
mērķprogramma „Programmas "Latvijas skolas soma” satura radīšana” 80 000
mērķprogramma "Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai" 180 000
mērķprogramma "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" 1 050 000
mērķprogramma "Neakadēmiskās mūzikas atbalsts" 75 000
Baltijas kultūras fonds 100 000
Radošo personu atbalsta pasākumu programma 515 361
Mūža stipendiju programma 730 000
VKKF administrācija 814 573

 

VIDEO: VKKF Padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe - par Fonda prioritātēm un budžetu: šeit.