Projektu pieteikumus VKKF mūža stipendijas programmas konkursā var iesniegt

projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv

no 2022. gada 7. novembra līdz 2022. gada 25. novembrim plkst. 23:59

NOLIKUMS

Uzmanību!

Pieteikumu gatavošanā un iesniegšanā aicinām ievērot:

 ►  Izmaiņas konkursa nolikuma 3.2.1. punktā:

 ►  Mūža stipendiātu pretendentu pieteikumi, kas klasificējas kā profesionālās dejas projektu pieteikumi, jāiesniedz TEĀTRA mākslas (SKATUVES MĀKSLU) nozarē*.

Saskaņā ar VKKF padomes stratēģiskās sēdes lēmumu (protokols Nr. 12 (444) 15.09.2022.), kas balstīts uz VKKF panākto vienošanos ar Kultūras ministrijas Dejas padomes pārstāvjiem, sākot no 01.01.2023. (kā arī šobrīd – 2022. gada novembrī – izsludinātajā Mūža stipendiju programmā) visi profesionālās dejas projektu pieteikumi VKKF projektu konkursos iesniedzami Teātra mākslas nozarē, definējot to kā Skatuves mākslu nozari, kas sevī ietver teātra mākslu, cirka mākslu un dejas mākslu, tādējādi izveidojot Skatuves mākslu nozari un Mūzikas nozari (VKKF administrācija sagatavos nepieciešamos grozījumus VKKF darbību regulējošos normatīvos aktos nozaru nosaukumu izmaiņām). 

 

Pretendentus VKKF mūža stipendijai ir tiesības pieteikt*:

* Skat. visu juridisko personu sarakstu ŠEIT.

 

Projekta pieteicēja rokasgrāmata, kā arī ieteikumi projektu sagatavošanai un instrukcijas projektu iesniegšanai ŠEIT: http://vkkf.lv/index/noderīgi/ieteikumi-projektu-sagatavošanai.html

E-pasta adrese tehnisku jautājumu gadījumā: info@kkf.lv

 

Mūža stipendiju programma

Valsts kultūrkapitāla fonds piešķir mūža stipendiju izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Mūža stipendija katru mēnesi tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā.

Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katra pretendenta lietu individuāli. VKKF padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža stipendiju skaitu.

 

Kontaktinformācija:
Zaiga Henkele

tālrunis 67503177
e-pasta adrese: zaiga@kkf.lv