VKKF padome 2023. gada 21. decembra sēdē nolēma, ka VKKF jaunrades stipendijas 2024.gadā saņems:

 

Literatūras nozarē

ELVĪRA BLOMA

NORA IKSTENA

GUNTARS GODIŅŠ

RAIMONDS ĶIRĶIS

IEVA KALNIŅA

ANNA AUZIŅA

ANDRIS GRĪNBERGS

ARTIS OSTUPS

INGRĪDA ĀBELE

BENEDIKTS KALNAČS

Mūzikas nozarē

RIHARDS DUBRA

ANDRIS DZENĪTIS

JURIS KARLSONS

ARNOLDS LAIMONIS KLOTIŅŠ

ANNA FIŠERE

EDGARS RUBENIS

INĀRA JAKUBONE

ROLANDS KRONLAKS

Vizuālās mākslas nozarē

ELĪNA VĪTOLA

RŪDOLFS ŠTAMERS

MARGRIETA GRIESTIŅA

SANDRA STRĒLE

REINIS HOFMANIS

JĀNIS DZIRNIEKS

DIĀNA TAMANE

IGORS GUBENKO

ATIS JĀKOBSONS

LĪGA SPUNDE

ALEKSEJS BEĻECKIS

Skatuves mākslu (Teātra mākslas) nozarē

KRISTA BURĀNE

IVETA POLE

LINDA RUDENE

KATRĪNA DŪKA

Filmu mākslas nozarē

JĀNIS OZOLIŅŠ

SIGNE BIRKOVA

Dizaina un arhitektūras nozarē

FJODORS PODGORNIJS

ARTIS ŠTAMGŪTS

Kultūras mantojuma nozarē

GUNDARS KALNIŅŠ

SABĪNE VANDĀNA

Tradicionālās kultūras nozarē

UNA SMILGAINE

MĀRTIŅŠ BOIKO

Starpdisciplināro projektu nozarē

KRISTIĀNA KĀRKLIŅA

LAINE KRISTBERGA

LAURA BROKĀNE

 

Stipendijas periods ir pilns kalendārais gads (no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.) un tās apmērs ir 1006.00 eiro mēnesī (12 072 eiro gadā).