Līdz 2019. gada 5. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu līdz 1. aprīlim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus nozaru ekspertu komisiju izveidei.
Pretendentus dalībai konkursā piesaka juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. VKKF nozares eksperta komisijas locekļa amata pretendenta pieteicējam ir jāiesniedz konkursa komisijai pieteikums, kurā jāietver:

Pretendējot uz eksperta amatu VKKF, lūdzam ņemt vērā VKKF ētikas kodeksu, īpaši punktu 3.4., kas nosaka: "Darba attiecību laikā vai pilnvaru termiņa laikā darbinieki nevar pretendēt uz radošo stipendiju, mācību stipendiju, honorāra, algas vai radošo braucienu izdevumu segšanu VKKF organizētos konkursos".