VKKF Vizuālās mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētājs.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks. Ar mākslas un mākslas izglītības saistītu projektu vadītājs kopš 1998. gada. Strādā kā mākslas projektu kurators, producents.
Grafiķis - sarīkotas vairāk nekā 10 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, dalība vairāk nekā 50 grupu izstādēs.
Zinātnieks - Dr.paed. (mākslas izglītība), vairāku zinātnisko rakstu autors un līdzautors, zinātnisko komiteju loceklis, izglītības programmu vērtēšanas eksperts.