Ilona Skuja - sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: ilona@kkf.lv
Tālrunis: 29277444