Līdz 29.01.2021. plkst. 23:59 pieņemam pieteikumus mērķprogrammu konkursos:

Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;

Muzeju nozares attīstības programma;

Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;

Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;

Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās;

VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos;

Kultūras nozares dokumentēšana.