Pieteikumus VKKF Mūža stipendiju konkursā var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, nosūtot to VKKF uz e-pasta adresi muza-stipendija@kkf.lv līdz 2020. gada 20. novembrim plkst. 23:59.

Pieteikumi, kas nosūtīti bez elektroniski drošā paraksta, netiek pieņemti un reģistrēti izskatīšanai konkursā.

Pieteikumus konkursā var iesniegt:

Pieteikumā jāietver: